İnsan Kaynakları

İK Politikamız

İnsan Kaynakları departmanımız, belirlenen hedeflere ve başarılara ulaşmakta en önemli faktörün insan olduğunun farkındadır ve bunu kendisine temel ilke edinmiştir. Artemis Selçuk Suites, hedeflerini gerçekleştirmenin gücünü çalışanından ve dolayısıyla insan kaynaklarından almaktadır.Üretimin kalitesi çalışan kalitesiyle mümkündür. Artemis Selçuk Suites, kaliteli personeli ile birlikte müşteri memnuniyetini sağlamayı, evrensel standartlarda kalite ve ürün sunumuyla büyümeyi hedeflemektedir.

 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek. 

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz. Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik-kişisel-profesyonel olarak gelişme imkanı buluruz. Aidiyet duygumuz içerisinde yer aldığımız takım ve işimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. 

 • Açık, eşit, şeffaf, adil, çalışanların da dahil olduğu bir ortak yönetim anlayışını benimseriz,
 • Eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkanı sunarız,
 • Problemlerin dinlenmesi ve çözümüne olanak tanırız,
 • İş performansının sürekli izlenmesi ve profesyonel kariyer planlama imkanı sunarız,
 • Adil, yasal düzenlemeleri ve belirlenmiş standartları karşılayan bir çalışma ve ücretlendirme politikası güderiz,
 • Çalışanlarımızı dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız,
 • Çalışanlarımıza güvende olduklarını hissettirir, kişisel bilgilerini koruruz,
 • Çalıştığı yeri tanıma, kendini geliştirme ve eğitim hakkını önde tutarız,
 • Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın yararlanmasını sağlarız. 

İş Başvuru Formu